Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551739
Title Afname derogatie: verkenning omvang en beweegredenen ondernemers
Author(s) Hoogeveen, M.W.; Daatselaar, C.H.G.; Prins, H.
Source Wageningen : Wageningen Economic Research - 16 p.
Department(s) Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2019
About Wageningen Economic Research voerde in opdracht van LNV een onderzoek uit met als doelstelling inzicht te geven in ontwikkelingen in de tijd van het aantal bedrijven, inclusief omvang, met derogatie (kwantitatieve analyse), zowel op nationaal als regionaal niveau. Daarnaast is gevraagd inzicht te geven in de beweegredenen van ondernemers die de teruglopende deelname aan derogatie kunnen verklaren (kwalitatieve analyse). Op verzoek zijn ook aanbevelingen voor beleid gedaan die zouden kunnen leiden tot een groter derogatieareaal in de toekomst.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.