Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 551916
Title Heet en niet te blussen : Conflicten als performatieve communicatiesystemen, een Luhmanniaans perspectief
Author(s) Pellis, A.; Duineveld, M.; Vries, Jasper de
Source Tijdschrift voor Communicatiewetenschap 47 (2019)2. - ISSN 1384-6930 - p. 104 - 104.
Department(s) Cultural Geography
WASS
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2019
Abstract Er is veel geschreven over conflicten en de wijze waarop we ze kunnen voorkomen, temperen of in goede banen kunnen leiden (zie o.a. Parker Follett, 1942; Mastenbroek, 1993; Aarts, Steuten & Van Woerkum, 2014; Glasl, 2015). In de gangbare benadering worden conflicten met name geobserveerd middels een diagnose-behandelcombinatie waarbinnen gezocht wordt naar de oorzaken en gevolgen van conflicten, en consistent wordt uitgegaan van een onderscheid tussen veroorzakers en conflictobjecten. De veroorzakers zijn dan twee of meer actoren (mensen, organisaties, staten, etc.) en het conflictobject kan van alles en nog wat zijn: landsgrenzen, kapitaal, natuurlijke hulpbronnen, of de kleur van de gordijnen in een nieuw huis. Als conflicten worden gezien als het resultaat van relaties tussen twee of meer actoren die een onenigheid hebben over bepaalde conflictobjecten, dan is het geen verrassing dat de focus van onderzoek en de daaruit voortkomende aanbevelingen voor interventie zich van oudsher op de veroorzakers, hun relaties en de conflictobjecten richt. Uit dergelijk onderzoek concludeert men dat er bemiddeld moet worden tussen twee partijen, en/of dat er iets gedaan moet worden aan de conflictobjecten; zoals het verstevigen van grenzen, het eerlijker verdelen van kapitaal, het vermijden van het gebruik van bepaalde hulpbronnen of het sluiten van een compromis over de kleur van de gordijnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.