Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 552222
Title Invang van mosselzaad in MZI’s : Resultaten 2018
Author(s) Capelle, Jacob; Stralen, Marnix van
Source Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C057/19) - 27
Department(s) Onderz. Form. D.
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Voorliggend technisch rapport behandelt de resultaten van de oogst van mosselzaad van de zogenaamde Mosselzaadinvangsinstalaties (MZI’s) in de Oosterschelde, Voordelta en Waddenzee in 2018 met als doel: Inzicht te geven in de oogstresultaten in relatie tot de afspraken in het mosselconvenant. Inzicht te geven in de geschiktheid van locaties voor MZI’s en de daarbij gebruikte invangsystemen. Dit rapport is opgesteld in opdracht van de PO Mosselcultuur. In 2018 is in de Nederlandse wateren totaal 20,7 miljoen kg (207 duizend mosselton) mosselzaad geoogst van de MZI’s. Het merendeel hiervan, 18,5 miljoen kg (waarvan 17,5 Mkg door transitiebedrijven en 1,0 Mkg door experimenteerbedrijven) is ingevangen in de Waddenzee. In de Oosterschelde is 1,8 miljoen kg en in de Voordelta 0,4 miljoen kg mosselzaad geoogst. Binnen het mosselconvenant is afgesproken de bodemzaadvisserij stapsgewijs af te bouwen in een tempo waarin alternatieve bronnen van mosselzaad productie/vangst kunnen worden ontwikkeld waarmee een rendabele kweek mogelijk blijft. Inmiddels zijn twee stappen gezet en de derde stap is gepland voor 2019. Voor de eerste twee stappen dient respectievelijk 11 Mkg en 14 Mkg mosselzaad beschikbaar te zijn uit MZI’s Met de productie van 18 Mkg mosselzaad in alleen al de Waddenzee kan hierin ruimschoots worden voorzien. Er is totaal 29% meer mosselzaad ingevangen dan in 2017 en 5% meer dan in 2015 (het jaar met de hoogste productie voorafgaand aan 2018). Er is zowel in de Zeeuwse Delta als in de Waddenzee meer substraat in het water gehangen dan in voorgaande jaren. In combinatie met over het algemeen goede oogstresultaten heeft dit geleidt tot een goede oogst in 2018. Uitzonderingen zijn (relatief aan voorgaande jaren) het Malzwin, de Zuidwal, Neeltje Jans en de Voordelta. De oorzaak hiervoor is te vinden in de tegenvallende oogst aan de nettensystemen op deze locaties. Daar staat tegenover dat de oogst per meter touw hoger was dan in voorgaande jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.