Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 552375
Title Syntheserapport PMR NCV
Author(s) Tulp, I.; Prins, T.C.; Craeymeersch, J.A.M.; IJff, S.; Sluis, M.T. van der
Source IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C014/18) - 282
Department(s) Onderz. Form. I.
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2018
Abstract In dit Syntheserapport worden de relevante bevindingen uit het onderzoek en de monitoring binnen het monitorings- en onderzoeksprogramma PMR NCV gecombineerd om tot een eenduidig antwoord te komen op een aantal onderzoeksvragen. Bij aanvang van het monitoringprogramma van PMR-NCV in 2009 zijn in het Monitoring- en Evaluatie Programma (MEP-NCV) de vragen geformuleerd waarop het monitoringprogramma van de natuurcompensatie een antwoord dient te geven. De synthese van de resultaten en het onderliggende monitoring en onderzoek is uitgevoerd door een consortium onder leiding van Wageningen Marine Research en Deltares. Het doel van de monitoring van de natuurcompensatie in de Voordelta is om antwoord te kunnen geven op de vraag of, middels extra bescherming in de vorm van visserij beperkende maatregelen en de instelling van extra rustgebieden voor zwarte zee-eenden en sterns, voldoende wordt gecompenseerd voor de destijds voorspelde significante effecten als gevolg van de aanleg en aanwezigheid van Maasvlakte 2.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.