Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 552798
Title Status Bever in Nederland : Kaders om te komen tot bevermanagement
Author(s) Jansman, H.A.H.; Groot, G.A. de; Broekmeyer, M.E.A.; Lammertsma, D.R.
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research - 22 p.
Department(s) Animal Ecology
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Achtentwintig jaar na het uitzetten van de eerste individuen gaat het goed met de bever in Nederland. Het is een gegeven dat de beverpopulatie de komende jaren verder zal blijven groeien tenzij zich een vooralsnog onwaarschijnlijke calamiteit voordoet (Dekker & Vreugenhil, 2012). Om in de toekomst te zorgen dat de beverpopulatie binnen Nederland in een gunstige staat van instandhouding verkeert, rekening houdend met het draagvlak onder de bevolking, is een afgestemd bevermanagement noodzakelijk (Bogaerts et al, 2016; Bekker & Dijkstra, 2016). Schade en overlast door bevers kan ontstaan door vraatschade (gewassen, bomen), natschade (als gevolg van beverdammen) en graverij (met name in dijken). In veel gevallen is de schade goed te mitigeren maar dit is niet altijd eenvoudig. Daar komt bij dat vooral bij natschade en graverij de kosten voor herstel sterk kunnen oplopen (Kurstjens & Niewold, 2011; Bekker & Dijkstra, 2016).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.