Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 553286
Title Beheer-op-Maat: Maatwerk als basis voor goed weidevogelbeheer
Author(s) Manhoudt, A.; Melman, T.C.P.
Source Vakblad Natuur Bos Landschap (2019)156. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 23.
Department(s) Animal Ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2019
Availibility Full text available from 2019-12-25
Abstract Ondanks jarenlange subsidies lukt het niet om de huidige weidevogelpopulaties in Nederland adequaat te beschermen en in stand te houden. Het digitaal kennissysteem Beheer-op-Maat moet een gebiedscoördinator gaan helpen om een beheerplan op te zetten. Hierin kan komen staan wat nodig is om de weidevogels en hun pullen door het broedseizoen heen te helpen. In twee series van werkplaatsen hebben de coördinatoren kunnen oefenen met dit systeem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.