Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 553504
Title De haarvaten van het ecologisch riviernetwerk : Consequenties van fragmentatie en het belang van landbruggen en oeverzones
Author(s) Buijse, A.D.; Verdonschot, R.C.M.; Puijenbroek, Peter van; Verdonschot, P.F.M.
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 36 (2019)2. - ISSN 0169-6300 - p. 68 - 77.
Department(s) Water and Food
WIMEK
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2019
Abstract Fragmentatie heeft invloed op de habitatkwaliteit. Ecologische verbetering van beken en rivieren is daarom ook afhankelijk van het omringende land: natuurlijke oeverzones bieden schaduw en structuur en landbruggen verbinden bovenlopen. Een herwaardering van het denken in ecologische netwerken, op basis van de huidige kennis over migratiebehoeftes en habitateisen van soorten, onderschrijft de noodzaak voor additionele maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.