Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 555559
Title De landbouw en het landelijk gebied in Nederland in beeld : Een houtskoolschets van de SWOT voor het GLB
Author(s) Berkhout, Petra; Doorn, Anne van; Geerling-Eiff, Floor; Meulen, Harold van der; Tacken, Gemma; Venema, Gabe; Vogelzang, Theo
Source Wageningen : Wageningen Economic Research (Wageningen Economic Research rapport 2019-058) - ISBN 9789463950947 - 103
Department(s) International Policy
Biodiversity and Policy
Green Economy and Landuse
Performance and Impact Agrosectors
Consumer and Chain
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Voor de periode 2021-2027 moeten lidstaten in een Nationaal Strategisch Plan (NSP) uiteenzetten hoe zij met hun beleidsinzet gaan bijdragen aan door de Europese Commissie geformuleerde doelstellingen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Deze beleidsinzet is mede gebaseerd op een zogenaamde SWOT-analyse (Strengths Weaknesses Opportunities Threats). Met oog op het voorbereiden van het NSP, heeft het ministerie van LNV ervoor gekozen om een SWOT-analyse te maken in twee fasen. In de eerste fase wordt een SWOT-analyse op hoofdlijnen ('Houtskool-SWOT') opgesteld. In een tweede fase komt de definitieve SWOT-analyse tot stand. Dit rapport bevat de Houtskool-SWOT.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.