Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 557236
Title Leidraad Beheersing Eikenprocessierups : Update 2019
Author(s) Spijker, J.H.; Hellingman, S.; Hellingman, Guus; Hofhuis, Hidde; Jans, H.; Kuppen, Henry; Vliet, A.J.H. van
Source Wageningen : Kenniscentrum Eikenprocessierups - 64 p.
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Environmental Systems Analysis
WIMEK
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Deze Leidraad beheersing eikenprocessierups is een complete vernieuwing van de voorheen door de NVWAin samenwerking met Alterra (Wageningen University & Research) en Vlinderstichting uitgegeven Leidraadbeheersing eikenprocessierups (oorspronkelijk uitgegeven in 2005, 1e update 2008, 2e update 2013)(Fransen 2013).Het ministerie van LNV heeft het Kenniscentrum Eikenprocessierups onder leiding van Wageningen University& Research opdracht gegeven om de Leidraad een voorlopige update te geven zodat boomeigenaren en groenbeheerders op korte termijn toegang krijgen tot de laatste kennis over de eikenprocessierups en daarmee zo optimaal mogelijk de beheersing van de eikenprocessierups kunnen organiseren. De versie 2019 zet zo goed mogelijk de huidige inzichten ten aanzien van de beheersing van de eikenprocessierups op een rij. Voor deze leidraad is gebruik gemaakt van per 1 augustus 2019 beschikbare literatuur en expert judgement. Gelet op de korte doorlooptijd was er geen gelegenheid voor het doen van aanvullend onderzoek en uitgebreide praktijk consultaties.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.