Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 558211
Title Burgers voor natuur : Hoe burgers bijdragen aan een transitie naar een natuurinclusieve samenleving
Author(s) Buijs, A.E.; Mattijssen, T.J.M.; Smits, M.J.W.; Dam, R.I. van
Source Wageningen University & Research (Policy paper Citizens for Biodiversity ) - 17 p.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
WASS
Forest and Nature Conservation Policy
Green Economy and Landuse
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2019
About Doel van dit paper is om inzicht te verkrijgen in de diversiteit aan routes waarlangs burgerbetrokkenheid kan bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre actie vanuit burgers en de hierbij behorende resultaten gezien kunnen worden als bijdrage aan de door natuurbeschermers, beleidsmakers en veel burgers gewenste transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvragen: 1) Wat zijn routes waarlangs burgers bijdragen aan een natuurinclusieve samenleving? 2) Op welke manier dragen deze routes bij aan een transitie naar een meer natuurinclusieve samenleving?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.