Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 558565
Title Financiering voor duurzame landbouwbedrijven : Geld aantrekken op de sociale en ecologische waarden die jij als boer creëert
Author(s) Drion, Susan; Boxtel, Maria van; Vijn, Marcel; Meulen, Harold van der
Source Wageningen : Wageningen University & Research - 23
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Performance and Impact Agrosectors
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract Het aantal duurzame landbouwbedrijven groeit. Het realiseren van een duurzame bedrijfsvoering vraagt vaakom investeringen. Bijvoorbeeld investeringen in extra grond of in duurzame bedrijfsgebouwen. Investeringendie jij als agrarisch ondernemer inzet om de sociale, ecologische en economische waarden te realiseren. Naastvoedsel produceren duurzame landbouwbedrijven namelijk ook ecologische waarden, zoals biodiversiteit eneen gezonde bodem. En sociale waarden, zoals het in stand houden van een mooi landschap, recreatie of zorg.Plus je produceert economische waarden voor jou als boer en de mensen om je heen, zoals werkgelegenheid.Welke mogelijkheden heb je om jouw duurzame plannen te financieren?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.