Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 558681
Title Vismonitoring Zoete Rijkswateren en Overgangswateren t/m 2018 : Deel II: Toegepaste methoden
Author(s) Sluis, M.T. van der; Cremer, J.M.S.; Griffioen, A.B.; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Wiegerinck, J.A.M.; Bruijn, P.J.A. de
Source IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C086/19) - 98
Department(s) Onderz. Form. I.
Onderzoeksassistenten
Onderz. Form. D.
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Om een inschatting te krijgen van de kwaliteit van de zoete rijkwateren en overgangswateren, wordt het vismonitoringprogramma uitgevoerd. Dit programma maakt deel uit van het Programmaplan Vis-en Biotamonitoring 2018-2023 van Rijkswaterstaat en het Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) programma in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het programma bestaat uit 13 monitoringsprogramma’s en één registratieprogramma in de grote zoete rijkswateren (meren en rivieren) en overgangswateren en in de spuikom bij Kornwerderzand in de Waddenzee. Ontsluiting van vismonitoringsgegevens gebeurt op drie manieren: Deel I ‘Toestand en trends’ waarin de resultaten worden geïnterpreteerd (trends en duiding), het hier voorliggende rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete rijkswateren en overgangswateren t/m 2018 worden vastgelegd. Daarnaast worden de monitoringsdata via het dataportal1 ontsloten, voorheen heette dat Deel III. Wijzigingen die in 2018 zijn doorgevoerd, staan puntsgewijs opgesomd in paragraaf 1.1. De veranderingen betreffen het beëindigen van bepaalde bemonsteringen of juist het starten van nieuwe bemonsteringen, maar ook veranderingen in monsterlocaties of –frequenties en rapportage.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.