Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 558939
Title De boommethode in onrendabele dunningen ten behoeve van de energiewinning
Author(s) Schaap, L.
Source Nederlands Bosbouwtijdschrift 57 (1985)4. - ISSN 0028-2057 - p. 134 - 142.
Department(s) Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp"
Publication type Article in professional journal
Publication year 1985
Keyword(s) bosbouw - brandhout - bodemuitputting - verzorgen van jonge opstanden - bomen - nuttig gebruik - afval - forestry - fuelwood - soil exhaustion - tending - trees - utilization - wastes
Abstract Onderzocht is de toepassing van de boommethode bij de houtoogst in onrendabele dunningen. Hierbij is nagegaan of deze methode financieel aantrekkelijk is voor energiewinning. Tevens is aandacht besteed aan de extra onttrekking van biomassa en aan het verloop van het vochtgehalte van de spaanders in verband met het gebruik als brandstof
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.