Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 559151
Title Succesfactoren kleinschalige bioraffinage : Tussentijdse rapportage 2015
Author(s) Bruins, M.E.; Teekens, A.M.; Keijsers, E.R.P.; Meesters, K.P.H.
Source Wageningen : Wageningen UR Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1639) - ISBN 9789462577152 - 20
Department(s) BBP Bioconversion
VLAG
Biobased Chemistry and Technology
BBP Biorefinery & Sustainable Value Chains
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Economies of scale zijn een belangrijke belemmering voor de implementatie van kleinschalige processen. Dit wordt bijvoorbeeld geïllustreerd met schaalfactoren voor apparatuur en menskracht. Als er naar hele ketens wordt gekeken, zijn er duidelijke situaties waarin kleinschaligheid voordelen biedt. Dit wordt in dit rapport geïllustreerd aan de hand van voorbeeldcases, zowel uit de literatuur of aan de hand van informatie binnen de “PPS Kleinschalige Bioraffinage” (voor meer informatie over de PPS zie: http://www.kleinschaligebioraffinage.nl/nl/kbr.htm). De PPS Kleinschalige Bioraffinage heeft in 2013 en 2014 een studie gedaan naar de succesfactoren van kleinschalige bioraffinage. Deze meer theoretische kennis is dit afgelopen jaar in de praktijk getoetst en toegepast. In samenspraak met de PPS deelnemers en de betrokken onderzoekers, zijn drie onderwerpen benoemd voor verdere studie: business cases, ontwateren en ketenanalyse. Daarmee is begin 2015 gestart. De businesscase van biet naar suiker is een uitgewerkt voorbeeld waar dankzij de kleinschaligheid energievoordelen te behalen zijn. Het ontwateren is besproken met slib als grondstof, aan de hand van een waterzuiverings-voorbeeld. Tenslotte is er een begin gemaakt met een ketenanalyse, waarbij kleinschalige bioraffinage is geïntegreerd in een agrarisch systeem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.