Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 559524
Title Meten is weten anno 2015 : Ontwikkeling van de WUR Minimale Data Set tot 2015 voor het meten van bodemkwaliteit in de open teelten als basis voor verdere ontwikkeling.
Author(s) Haan, Janjo de; Rombout, Sjoerd; Molendijk, Leendert; Thoden, Tim; Hoek, Hans; Wolf, Pieter de; Sukkel, Wijnand
Source Lelystad : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-821) - 49
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Binnen deze studie hebben we informatie verzameld over indicatoren welke de kwaliteit van landbouwgronden (productiefunctie) afbeelden. We hebben een overzicht gemaakt van beschikbare indicatorsets voor bodemkwaliteit. En vandaaruit hebben we in discussies met onderzoekers en adviseurs eerst een longlist aan indicatoren gemaakt die vervolgens omgewerkt is tot een korte lijst van direct toepasbare indicatoren door boeren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.