Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 559611
Title DPWE robuustheid: toepassen van bioassays
Author(s) Schriks, Merijn; Murk, Tinka; Hofs, Bas; Wols, Bas; Palmen, Luc
Source Nieuwegein : KWR (KWt rapport KWR 2016.018) - 42
Department(s) WIAS
Marine Animal Ecology
Publication type Research report
Publication year 2016
Abstract Watermonsters van innamepunten (zg. bronnen) én drinkwater zijn onderzocht met een combinatie van bioassays en chemische analyses. Met name in de bronnen lieten de chemische analyses een breed spectrum organische microverontreinigingen zien en de bioassays een spectrum aan biologische activiteit.Figuur 13 uit het rapport toontverschillen tussen de geïntegreerde respons van de toegepaste CALUX bioassays (weergegeven door gesommeerde bioassay punten) en de gesommeerde analytische concentraties. Deze verschillen worden verklaard door het feit dat de zoetstoffen, complexvormers en metformine -die in relatief grote hoeveelheden worden aangetoond met de chemische analyses- geen biologische activiteit vertonen en dus geen responsgeven in de bioassays. Hieruit blijkteentoegevoegde waarde van bioassays: chemische stoffen die biologisch niet relevant zijn, worden ook niet opgepikt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.