Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 559672
Title Ondernemers blijven milieuprestaties verbeteren
Author(s) Evers, A.G.; Hilhorst, G.J.
Source Koeien & Kansen
Department(s) Livestock & Environment
PRC De Marke
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2017
Abstract In 2017 zijn voor alle Koeien & Kansen-bedrijven ontwikkelingsplannen opgesteld waarbij het verbeteren van milieuprestaties wederom als uitgangspunt is gekozen. Per bedrijf zijn doelen geformuleerd en is er gekeken in hoeverre de resultaten van 2016 hier van afwijken. Om deze doelen te bereiken hebben zij verschillende maatregelen op hun bedrijf toegepast op het gebied van vee, gewas en bodem.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.