Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 559742
Title Ethisch verantwoorde zorg voor BRMO-dragers
Author(s) Verweij, M.F.; Rump, Babette; Timen, Aura; Hulscher, M.
Source Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 164 (2020). - ISSN 0028-2162
Department(s) WASS
Philosophy
Publication type Refereed Article in a scientific journal
Publication year 2020
Abstract Nederlandse zorginstellingen slagen er relatief goed in om uitbraken van antibioticaresistente pathogenen te voorkomen, en daarmee kwetsbare patiënten te beschermen. De voorzorgsmaatregelen die daarvoor worden genomen, kunnen echter belastend zijn voor asymptomatische dragers van zo’n bacterie of voor mensen die er mogelijk mee in aanraking zijn gekomen. Dit leidt tot ethische dilemma’s. Op basis van een studie naar de impact van dragerschap en voorzorgsmaatregelen op het welzijn van dragers presenteren we een ethisch kader voor verantwoorde zorg bij dragerschap. We betogen daarbij dat uit oogpunt van solidariteit de lasten voor preventie en bestrijding van resistentie zoveel mogelijk maatschappelijk gedragen moeten worden. Het is niet terecht om het probleem primair te beschouwen als een conflict tussen bescherming van kwetsbare patiënten enerzijds, en dragers anderzijds.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.