Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 559845
Title Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater
Author(s) Riemens, Marleen; Kogel, Willem Jan de; Haan, Janjo de; Lotz, Bert; Sukkel, Wijnand; Doorn, Anne van; Scholten, Olga
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten (Rapport / Stichting Wageningen Research (WR), Business unit Open Teelten WPR-814) - 30
Department(s) OT Team Schimmels Onkr. en Plagen
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Biodiversity and Policy
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Aanleiding: missie gedreven innovatie. Het Ministerie van LNV heeft zes missies gedefinieerd om de maatschappelijke opgaven voor het thema Landbouw, Water, Voedsel aan te pakken. Eén daarvan is Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder emissies naar grond- en oppervlaktewater. De missies geven ambities voor kennis en innovatie: zij moeten prikkelen tot ambitieus onderzoek en doorslaggevende innovaties. Het Ministerie wil een goed beeld te krijgen van: het voor de missie noodzakelijke onderzoek, van lopende initiatieven, van betrokken partijen, en van beschikbare kennis. De maatschappelijke relevantie van dit onderwerp is groot, wat blijkt uit de recentelijk gepubliceerde “Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 naar weerbare planten en teeltsystemen”, EU Kaderrichtlijn Water, het Deltaplan Biodiversiteit en de door de sectoren geformuleerde ambities en actieplannen op dit onderwerp (Actieplan Plantgezondheid).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.