Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 560520
Title Toekomst van de maisteelt op zandgrond : Overzicht van huidige situatie en mogelijke maatregelen om de maisteelt te verduurzamen
Author(s) Wesselink, Marie; Kroonen, Brigitte; Haan, Janjo de
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport / Wageningen Plant Research WPR-794) - 21
Department(s) OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Een goede uitvoering van de teelt van mais wordt steeds lastiger, met name voor de maisteelt op zand- en lössgrond. Enerzijds komt dit door de wetgeving, anderzijds ook door afname van bodemkwaliteit en het optreden van extremere weersomstandigheden. De maatschappelijke druk om de teelt anders uit te voeren neemt toe. Welke opties zijn er om het anders te doen en is dat dan daadwerkelijk duurzamer dan de huidige teeltwijze? Dit rapport geeft hier een overzicht van.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.