Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 560677
Title Van megapascal tot kilovolt: ontwikkelingen in conserveringstechnologie en impact op voedselveiligheid
Author(s) Nierop Groot, M.N.
Event Symposium Voedselpathogenen “ beleid en technologie van de toekomst” <br/>, De Bilt, 2019-05-23/2019-05-23
Department(s) VLAG
Food Technology
Publication type Abstract in scientific journal or proceedings
Publication year 2019
Abstract Traditioneel worden bederf- en ziekte veroorzakende micro-organismen, initieel aanwezig in onbehandelde producten, geïnactiveerd door thermische processen. Echter, vanwege de vraag naar methoden die de kwaliteit en nutritionele waarden van voedingsmiddelen beter behouden worden alternatieve conserveringsprocessen ontwikkeld. Deze zijn veelal gebaseerd op fysische processen waarbij gebruik gemaakt wordt van o.a. hoge hydrostatische druk, elektrische velden, hoog energetische ionen en radicalen in plasma geactiveerd gas/water, ultrasound en intense lichtpulsen. De commerciële toepasbaarheid varieert sterk per technologie. In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van conserveringstechnologie en de toepasbaarheid daarvan in de praktijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.