Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561005
Title Bossen in de berm: geschikt als biomassa en bouwmateriaal?
Author(s) Copini, P.
Source In: TO2 Impactrapportage 2019 TO2 Federatie - p. 6 - 6.
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Chapter in book aimed at a professional audience
Publication year 2019
Keyword(s) biobased economy - forests - trees - roads - roadsides - Netherlands - biobased economy - forestry - netherlands - biomass - building materials - climate
Categories
About Met de aanplant van bossen langs snelwegen en tankstations wil Rijkswaterstaat bijdragen aan de klimaatdoelen. Een deel van het hout kan worden gebruikt voor het opwekken van groene stroom. In een pilot onderzoekt Wageningen University & Research (WUR) hoe dat het beste kan worden aangepakt.
About Voor u ligt de eerste editie van de TO2 impactrapportage. In dit jaarlijks terugkerende rapport laten de TO2-instellingen met voorbeelden zien aan welke problemen ze samen werken en hoe hun oplossingen bijdragen aan een duurzame, schone, gezonde en veilige toekomst voor Nederland.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.