Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561029
Title De BRO als grondlegger voor een duurzaam Fries veenweidegebied
Author(s) Tol-Leenders, T.P. van; Gerritsen, Paul; Houtkamp, J.M.; Okx, J.P.; Kramer, H.
Source Wageningen UR, GeoDesk
Department(s) Soil, Water and Land Use
Applied Spatial Research
Earth Observation and Environmental Informatics
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2019
Abstract In het Friese veenweidegebied verdwijnt het veen langzaam en daardoor daalt de bodem. Dit heeft gevolgen voor de natuur, landbouw en bebouwing. Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en andere belanghebbenden hebben samen de veenweidevisie opgesteld. De visie schetst een duurzaam ontwikkelingsperspectief voor het veenweidegebied. Deze Storymap laat zien hoe gegevens uit de Basisregistratie Ondergrond (BRO) hebben bijgedragen tot begrip van de veendaling en het ontwikkelen van effectieve maatregelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.