Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561037
Title Juiste en eerlijke prijzen voor voedsel
Author(s) Jongeneel, R.A.
Source Wageningen Economic Research (White paper Wageningen Economic Research ) - 13 p.
Department(s) International Policy
WASS
Agricultural Economics and Rural Policy
Publication type Research report
Publication year 2020
About In de politiek en de pers wordt veel gesproken over eerlijke prijzen voor voedsel en eerlijke prijzen voor boeren. In dit white paper behandelen we de economische aspecten van eerlijke prijzen. Daarnaast gaan we kort in op de ethische aspecten, die ook een rol spelen het begrip eerlijkheid. Belangrijke conclusies zijn dat we niet lichtvaardig moeten denken over ingrijpen in de prijsvorming, maar dat er mogelijkheden zijn om overheden en consumenten beter te informeren over ‘negatieve externe effecten’ of het ontbreken van bepaalde markten. Met gerichte heffingen in de prijs kan de overheid negatieve externe effecten verkleinen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.