Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561283
Title Natuur Ambitie Grote Wateren Factsheet Cortenoever-Stokebrand
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Lammertsma, D.R.; Maas, G.J.; Janssen, J.A.M.; Schotman, A.G.M.
Source Wageningen University & Research - 3 p.
Department(s) Animal Ecology
Soil, Water and Land Use
PE&RC
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Publication type Brochure
Publication year 2020
Abstract Natuur Ambitie Grote Wateren (NAGW): evaluatie natuur binnen Ruimte voor de Rivier
In het kader van ruimte voor de rivier zijn in het verleden meerdere maatregelen getroffen waaraan geen concrete ecologische doelen zijn gekoppeld. Om inzicht te krijgen in de ecologische effectiviteit ofwel welke natuurwaarden zijn er aanwezig, zijn in 2018 en 2019 een viertal maatregelen onderzocht. Het gaat hier om 1) het kwelmoeras in de Amerongse Bovenpolder, 2) de meestromende nevengeulen in de Vreugderijkerwaard, 3) twee geïsoleerde strangen in Cortenoever-Stokebrand en 4) ontsteende Kribvakken langs de IJssel nabij Zutphen. Naast vegetatie zijn zoetwatervissen, amfibieën, bevers, otters en vogels onderzocht. De eerste bevindingen zijn samenvattend weergegeven in de bijgaande drie pagina’s tellende factsheet per gebied.

NAGW factsheet 1: Amerongse Bovenpolder.
NAGW factsheet 2: Vreugderijkerwaard.
NAGW factsheet 3: Cortenoever-Stokebrand.

Contactpersoon:
Fabrice Ottburg
Fabrice.Ottburg@wur.nl
0317-486115
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.