Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561348
Title Welzijnsverbetering door varkensgericht kijken 2016-2018 : Meten en verbeteren van dierenwelzijn in de varkenshouderij aan de hand van een praktische uitwerking van een Welzijnsmonitor Varkens
Author(s) Vermeer, H.M.
Source Wageningen : Wageningen Livestock Research - 25 p.
Department(s) Animal Health & Welfare
Publication type Research report
Publication year 2018
About Het doel is het ontwikkelen van een monitor om op bedrijfsniveau het welzijn te verbeteren voor de varkenshouderij, waarmee het individuele bedrijf handvatten krijgt aangereikt voor het verbeteren van het dierenwelzijn en de diergezondheid. Het EU Welfare Quality project heeft een wetenschappelijk onderbouwde basis opgeleverd voor een protocol (WQ). Dit protocol vergt veel tijd voor een periodieke toepassing, maar biedt een goede toolbox om het welzijn op onderdelen te meten en te monitoren. Belangrijke uitgangspunten zijn dat meten en communiceren met varkenshouders over de basismetingen van groot belang is voor de acceptatie van de monitor, én dat diergericht kijken grote meerwaarde heeft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.