Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561384
Title Innovatieproject Hondsbossche Duinen : Eindrapportage, definitief 01
Author(s) Bodde, Willem; Huiskes, H.P.J.; IJff, S.; Kramer, H.; Kuiters, A.T.; Lagendijk, Georgette; Leenders, Jakolien; Ouwerkerk, S.J.; Scholl, M.M.; Smit, Marije; Smits, N.A.C.; Stuurman, Roelof; Valk, Bert van der; Verheijen, Anne; Vries, Daisy de; Wegman, Carolien
Source Ecoshape (Wageningen Marine Research Rapport C002/19) - 145 p.
Department(s) Wageningen Environmental Research
Earth Observation and Environmental Informatics
Vegetation, Forest and Landscape Ecology
PE&RC
Onderzoeksformatie
Onderz. Form. B.
Publication type Scientific report
Publication year 2019
About In 2015 is de Hondsbossche en Pettemer Zeewering (HPZ) versterkt met 35 miljoen kubieke meter zand. Dit gebied heet nu de ‘Hondsbossche Duinen (HD)’. Het ontwerp bestaat uit een zachte ondiepe vooroever (strand) met verschillende soorten duinhabitats. Deze gekoppelde systemen voorzien in de primaire veiligheid en realiseren tegelijkertijd de gevraagde ruimtelijke kwaliteit. Hiermee is de aanleg van de Hondsbossche Duinen een mooi voorbeeld van ‘Bouwen met Natuur’. Deze methode is niet vanzelfsprekend, en het is daarom van belang om te meten of de werking van het ontwerp overeenkomt met de verwachtingen. Het opzetten van een aan de HPZ gekoppeld innovatieproject heeft ons in staat gesteld om te leren in hoeverre we in staat zijn vooraf geformuleerde (natuurlijke) ontwerpdoelstellingen daadwerkelijk te realiseren. Dit type inzichten is onontbeerlijk voor een snellere, betere en goedkopere uitvoering van volgende versterkingsprojecten en het beheer van gerealiseerde projecten
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.