Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561528
Title Leren van Marker Wadden - Over het speelveld en governance opgaven
Author(s) IJff, S.; Ellen, G.J.; Veraart, J.A.; Riel, M.C. van
Source Deltares - 29 p.
Department(s) Climate Resilience
Water and Food
Publication type Research report
Publication year 2018
About Dit rapport bestaat uit 5 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van het ontstaan van de Marker Wadden beschreven. Hierin het ontstaan van de Marker Wadden toegelicht en de opgaven op het gebied van ecologie, gebiedsontwikkeling en innovatie. Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van de stakeholderanalyse, waarbij diverse elementen worden onderzocht: de rollen en belangen van betrokken partijen, de middelen waarover zij beschikking hebben en wat hun ambities en probleempercepties zijn. Hierbij wordt steeds onderscheid gemaakt tussen de initiatiefase, aanlegfase en beheerfase van de Marker Wadden. Hoofdstuk 4 schetst de beleidscontext en de financiering van de Marker Wadden. Hoofdstuk 5 richt zich op de governance opgaven die kunnen worden geïdentificeerd op basis van voorgaande hoofdstukken. Hier wordt onderzocht hoe de ontwikkelingen en interacties tussen de betrokken partijen kunnen worden geduid volgens bedrijfskundige theorieën. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 6.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.