Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561531
Title Bemonsteringsprotocol vaste mest bij continue mestverwerking
Author(s) Derikx, P.J.L.; Boer, E.
Source Wageningen : Wageningen Food Safety Research (WFSR rapport 2020.004) - 17
Department(s) BU Authenticity & Bioassays
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract Sinds 2017 is het verplicht om vaste mest met mestcode 13 of 43 en mengsels waarin dezemestcodes voorkomen, door een onafhankelijke monsternemer op vrachtniveau te laten bemonsteren. In inrichtingen waar op continu basis mest verwerkt wordt, volgens een min of meer constante procesvoering, wordt een vaste fractie geproduceerd met relatief kleine variaties in de samenstelling. In dit onderzoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe groot de variatie is tussen onafhankelijke grepen, genomen van de vaste fractie bij verschillende bedrijven op verschillende tijdstippen. Op basis daarvan kan afgeleid worden met hoeveel grepen een gegeven mate van zekerheid verkregen kan worden. Uiteindelijk wordt dat vertaald in een praktisch bemonsteringsprotocol.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.