Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561566
Title Experimentele Luchtdruk wing als vangsttechniek voor platvis
Author(s) Molenaar, Pieke
Source Yerseke : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C132/19) - 12
Department(s) Onderz. Form. I.
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Met het volledig verbieden van de pulstechniek wordt er binnen de Nederlandse visserijsector gekeken naar een alternatief voor elektrische (puls) of mechanische (wekker kettingen) stimulering om platvis te vangen. Een mogelijkheid werd gezien in het stimuleren van platvis door middel van perslucht. Om de werking en effectiviteit van dit idee te testen is door texelaar Piet Standaard een aqua dynamische luchtdruk wing ontwikkeld die de lucht richting de grond blaast. Om de werking van het innovatieve ontwerp te testen is er gekozen om een eerste experiment te doen met een schaalmodel in het Visserij Innovatie Centrum zuidwest Nederland (VIC). De uitgevoerde proeven met tong en schol laten zien dat in deze opstelling een zeer beperkt aantal vissen reageert op de luchtbellen. Ook dient de opstelling zeer dicht boven de bodem langs te gaan (8 cm) om effectief de luchtbellen onder snelheid de bodem te laten raken. De huidige opstelling lijkt nog geen alternatief voor wekkerkettingen of puls te bieden gezien de beperkte effectiviteit waarmee tong en schol gestimuleerd worden om de bodem te verlaten. Verder ontwikkeling en verbetering is noodzakelijk om tot een rendabele visserijmethode te komen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.