Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561686
Title Financiering van natuurinclusieve klimaatadaptie vergt een nieuw verhaal
Author(s) Burg, S.W.K. van den; Michels, R.; Selnes, T.
Source H2O online
Department(s) WASS
Green Economy and Landuse
Publication type Web page aimed at a professional audience
Publication year 2020
About De financiering van natuurinclusieve klimaatadaptatie staat nog in de kinderschoenen. Wanneer geld nodig is, wordt al snel naar de overheid gekeken. Het is de hoogste tijd voor een nieuw, aantrekkelijk verhaal voor overheden, burgers en bedrijven samen. Dit vraagt om de ontwikkeling van meer financiële capaciteit en innovaties in de financiering. Dan verandert de rol van de overheid ook: van betalen naar faciliteren. Door een impuls te geven aan het ontwikkelen en testen van het nieuwe verhaal, het delen van risico’s en passende wet- en regelgeving kan de overheid gebruik maken van de gezamenlijke energie van burgers en bedrijven.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.