Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 561867
Title Veldverslag strandsurvey Natuurlijk Veilig : Maart-juni 2019
Author(s) Geest, Matthijs van der
Source Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C094/19) - 25
Department(s) Onderz. Form. I.
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract In de periode 23 maart tot 23 juni 2019 heeft Wageningen Marine Research in opdracht van Rijkswaterstaat in het kader van Natuurlijk Veilig 1 à 2 keer per maand een strandsurvey uitgevoerd in de ondiepe brandingszone van de Noordzee bij Katwijk aan Zee, Castricum aan Zee en Texel. De survey was opgezet om de verspreiding en abundantie van juveniele platvis in de vooroever te bepalen en gegevens te verzamelen van (a)biotische factoren die deze verspreiding bepalen. Het doel is deze gegevens te gebruiken om mogelijke effecten van zandsuppleties in de brandingszone op juveniele platvis te voorspellen. Per bemonstering zijn er per studiegebied zes transecten van elk 100 m bevist met een 1,8 m kornet (maaswijdte 1 cm halve maas) op een waterdiepte van 0,2-1,0m. Daarnaast is per bemonstering op iedere locatie een sedimentmonster genomen bij de eerste drie transecten, en zijn er gegevens verzameld over doorzicht, watertemperatuur en saliniteit. Afhankelijk van de mankracht zijn op sommige dagen en locaties enkele transecten ook bevist met een 1 m, 1,5 m of 2 m boomkor met een maaswijdte van respectievelijk 1 cm, 1 cm, en 0.5 cm (halve maas).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.