Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562255
Title Belevings- en gebruiksonderzoek Buijtenland van Rhoon 2019 : Nulmeting omtrent het recreatief functioneren
Author(s) Goossen, C.M.; Boer, T.A. de
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2985) - 53
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract Tussen Rhoon en Barendrecht ligt het Buijtenland Van Rhoon. Uit een online-enquête met 1009 respondenten blijkt dat 71% van de inwoners de naam Buijtenland van Rhoon niet kent en niet weet waar het ligt. 42% recreëert er weleens. Op basis van het onderzoek wordt het bezoekersaantal geschat op 130.000 unieke bezoekers per jaar. Het totaaloordeel over recreatie in het Buijtenland van Rhoon door de bezoekers scoort gemiddeld een 7,3. Objectief gemeten scoort het gebied een 5,4. De gebruikswaarde van het totale gebied is volgens de recreatieschouw gemiddeld zwaar onder de maat; de belevingswaarde is net niet voldoende. Er is dus ruimte voor verbetering. Het door de Gebiedscoöperatie opgestelde streefbeeld past met name mensen met het motief ‘volledig opgaan in andere wereld’. De Gebiedscoöperatie zou meer bekendheid aan het gebied moeten geven en zich daarbij meer moeten richten op de wensen van recreanten met de motieven ‘er even tussenuit’, ‘interesse’ en ‘volledig opgaan in andere wereld’. Een verdubbeling van het aantal bezoekers is dan mogelijk.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.