Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562303
Title Kosten en baten van bodemmaatregelen : Grondbewerking, organische stofaanvoer en Tagetes patula als aaltjesvanggewas
Author(s) Wolf, Pieter de; Dawson, Andrew; Klompe, Koen
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teeltenn (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten WPR-819) - 48
Department(s) OT Team Economie en Nematoden
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Bodemstructuur, organische stof en bodemgezondheid zijn belangrijke aandachtspunten in de akkerbouw. In langjarige systeemproeven op verschillende grondsoorten is onderzoek gedaan naar verschillende grondbewerkingsmethoden, organische stofstrategieën en aaltjesvanggewassen. In deze kosten-batenanalyse zijn de resultaten van de proeven geëvalueerd. De onderzochte maatregelen laten economisch vaak relatief kleine verschillen zien met de referentie. In een aantal gevallen is er wel een groter verschil, vooral als de opbrengst van hoogsalderende gewassen door de maatregel verandert. Dat is soms positief (hogere lelie-opbrengst door Tagetes patula als aaltjesvanggewas), soms negatief (lagere peen-opbrengst door NKG op klei).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.