Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562320
Title Kennisbundel kleine bijenkastkever : Wetenschappelijke achtergrond bij handelingsperspectieven ten behoeve van de uitroeiing en beheersing van de kleine bijenkastkever
Author(s) Cornelissen, Bram; Hendriks, Marc
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Biointeracties & Plantgezondheid - 25
Department(s) Biointeractions and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract De kleine bijenkastkever is een aangifteplichtige parasiet van de westerse honingbij (Apis mellifera spp.). In 2014 is deze kever aangetroffen in Zuid-Italië. Dit document bundelt de kennis die in het kader van het beleidsondersteunend onderzoek en ander onderzoek in de laatste jaren is ontwikkeld. De kennis is geformuleerd ten behoeve van het handelingsperspectief van beleidsmedewerkers en uitvoerders van de NVWA en bijengezondheidscoördinatoren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.