Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562321
Title Wintersterfte van bijenvolken 2018-2019 : Resultaten enquête wintersterfte bijenvolken in Nederland in de winter van 2018-2019
Author(s) Tom, Jolanda; Cornelissen, Bram
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Biointeracties & Plantgezondheid - 22
Department(s) Biointeractions and Plant Health
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract Sinds 2003 wordt in Nederland jaarlijks de wintersterfte van bijenvolken gemonitord. Dit geeft een indicatie van de gezondheidstoestand van de gehouden populatie honingbijen in Nederland. Aan de wintersterfte-enquête van 2018-2019 deden 2032 bijenhouders mee. Dit is ongeveer 20% van alle bijenhouders in Nederland in 2018. De enquête bestond uit 3 gedeeltes, het eerste gedeelte ging over de gegevens van de bijenhouder, het tweede gedeelte over de bepaling van de wintersterfte en het laatste gedeelte was de COLOSS-enquête met een aantal toegevoegde vragen die relevant zijn voor de Nederlandse bijenhouderij. De wintersterfte van bijenvolken in Nederland in de winter van 2018-2019 was 9,2%. Dit is lager dan de twee voorgaande winters (14,3% en 15,7%). Van de respondenten gaf 69% te kennen geen wintersterfte van bijenvolken te hebben gehad in 2018-2019. Van diegene met sterfte van volken in de winter, gaf 68% te kennen koninginnenproblemen als oorzaak van de sterfte te zien. Verder werd berekend dat bijenhouders in Nederland gemiddeld genomen 8 bijenvolken hadden in 2018 en dat de totaalpopulatie gehouden bijenvolken ongeveer 75.000 bijenvolken bedroeg (najaar 2018). Per volk werd gemiddeld 13 kg honing geoogst. Per respondent was de gemiddelde honingopbrengst 101kg in 2018. Een gemiddelde prijs van €7,71 werd gevraagd voor een kilo honing en de respondenten hadden gemiddeld €448,- aan productiekosten. Het overgrote deel van de respondenten (88%) gaf te kennen varroa te bestrijden en de meerderheid (60%) monitort de varroabesmetting op enigerlei wijze. De resultaten van de COLOSS-enquête worden in internationaal verband geanalyseerd en vergeleken met de resultaten uit andere landen. In totaal doen zo’n 35 landen mee aan de COLOSS-enquête. De resultaten worden in de loop van 2020 ter publicatie aan een wetenschappelijk tijdschrift aangeboden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.