Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562498
Title Bioconversie van digestaat door wormen: productie van eiwit en compost
Author(s) Elissen, Hellen; Weide, Rommie van der
Source Wageningen : Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten (Rapport WPR 815) - 27
Department(s) OT Acrres
Publication type Research report
Publication year 2019
Abstract Dit rapport beschrijft groei op en omzetting van de dikke fractie (28 % droge stof) van digestaat door E. fetida wormen (compostwormen) in 6 kweekbedden van elk 5 m2. De begindichtheid van de wormen was 5 kg/m2. Het digestaat was afkomstig uit de ACRRES vergister die gevoed werd met rundermest en natuurgras. In de vijf weken durende proef bij Lumbriculus te Oostwold werd het voorgecomposteerde digestaat continu omgezet in wormencompost waarbij 22 % (natgewicht) van het digestaat afgebroken werd. De omzettingssnelheid was 1.6-3.2 kg (3.2-6.4 L) per kg levende wormen (per m2) per week. Door het opeten van het digestaat veranderden structuur van en nutriënten in het digestaat: De ontstane wormencompost had een korrelige lichte structuur en ammoniak nam bijvoorbeeld met 65 % af. Ook groeiden de wormen in biomassa en produceerden ze cocons. De gemiddelde groei in natte wormenbiomassa was 4 % per week. De maximale snelheden werden nog niet bereikt in dit experiment, maar het is duidelijk dat vermicompostering tot een substantiële afbraak van de dikke fractie van digestaat leidt en de productie van een nieuwe meststof (wormencompost) en nieuw eiwit (wormenbiomassa).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.