Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562510
Title Ontwikkeling praktijktool voor bodem C
Author(s) Lesschen, Jan Peter; Hendriks, Chantal; Linden, Annelotte van de; Timmermans, Bart; Keuskamp, Joost; Keuper, Dirk; Hanegraaf, Marjoleine; Conijn, Sjaak; Slier, Thalisa
Source Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2990) - 49
Department(s) Sustainable Soil Use
OT Team Bedrijfssyst.onderz./Bodemkwaliteit
Land Use and Food Security
Publication type Research report
Publication year 2020
Abstract In het Klimaatakkoord is voor landbouwbodems een doelstelling van 0,5 Mton CO2-vastlegging per jaar in 2030 voorgesteld. Om dit te realiseren, is er behoefte aan een praktijktool die op perceel- en bedrijfsniveau veranderingen in bodem C-voorraad kan berekenen en het effect van bodem C- maatregelen kan kwantificeren. Uit een inventarisatie van mogelijke bodem C-modellen zijn er drie geselecteerd: CCB, NDICEA en RothC. De databehoefte van de modellen is in kaart gebracht en demodellen zijn getest aan de hand van twee langetermijndatasets, de ‘Mest als Kans’- proef en een langetermijnexperiment van proefboerderij Vredepeel. De keuze voor welk model te gebruiken als praktijktool hangt af van de beoogde toepassing. Wanneer de tool alleen voor monitoring van bodem C geschikt moet zijn, zou RothC een logische keuze zijn vanwege de minimale data-invoer en de mogelijkheid om makkelijk grote datasets (veel percelen) door te rekenen. Als het doel gericht is op advisering van boeren zou NDICEA geschikter zijn, omdat het meer indicatoren berekent en interacties met stikstof- (en fosfaat)bemesting meeneemt. CCB zit hier qua gebruikersgemak en databehoefte tussenin.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.