Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 562816
Title Emissiereductie fijnstof door droogtunnels
Author(s) Emous, R.A. van; Ellen, H.H.; Winkel, A.; Ogink, N.W.M.
Source Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 449) - 8
Department(s) Animal Nutrition
Livestock & Environment
WIAS
Publication type Research report
Publication year 2011
Abstract Uit metingen aan droogtunnels in de praktijk bleek dat deze techniek een reducerende werking heeft ten aanzien van de emissie van fijnstof. Echter de emissie van ammoniak bleek hoger dan op basis van bestaande emissiefactoren verwacht mocht worden. In overleg met de leveranciers is besloten om de beschrijvingen zodanig aan te passen dat dit laatste zo veel mogelijk kan worden voorkomen. Daarnaast zijn berekeningen uitgevoerd om de reductie van fijnstof jaarrond op stalniveau vast te stellen. In dit rapport worden de uitgangspunten (verdeling van de buitentemperatuur over het gehele jaar (zogenaamde graaduren), relatie buitentemperatuur op het totale ventilatiedebiet, relatie buitentemperatuur op de PM10 concentratie in de stal, niveau van het ventilatiedebiet door de droogtunnel, verwijderingsrendement van de droogtunnel voor PM10) en de resultaten van de berekeningen besproken. Op stalniveau varieert het verwijderingsrendement van 18 tot 79%. Op basis van de berekeningen worden de volgende emissiereducties op stalniveau voorgesteld, waarbij wordt uitgegaan van een geïnstalleerde capaciteit voor de beluchting van 2 m3/dier/uur: · droogtunnel met geperforeerde banden (E 6.4.1); 30% · droogtunnel met geperforeerde metalen platen (E 6.4.2) en mestdroogsysteem met geperforeerde doek (E 6.1); 55% De beschrijvingen worden aangepast ten aanzien het drogestofgehalte van de mest en de controle daarop.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.