Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 563266
Title Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2018
Author(s) Friesema, I.H.M.; Kuiling, Sjoerd; Heck, M.; Wullings, Bart; Voort, Menno van der; Freudenburg-de Graaf, W.; Ende, A. van den; Franz, E.
Source Infectieziekten bulletin 30 (2019)6. - ISSN 0925-711X
Department(s) Micro 3: Knowledge and Expertise
Publication type Article in professional journal
Publication year 2019
Abstract Sinds 2008 is listeriose meldingsplichtig. In 2018 zijn 78 patiënten met listeriose geregistreerd, waaronder 7 zwangere vrouwen (9%). Vier volwassenen zijn ten gevolge van de infectie overleden (6%). De meeste listeriosepatiënten hadden ernstig onderliggende aandoeningen en/of gebruikten immunosuppressiva en/of maagzuurremmers. Een aantal risicoproducten werden in 2018 vaker door patiënten geconsumeerd dan in voorgaande jaren. De meest opvallende stijgers zijn corned beef, gerookte zalm, garnalen en kibbeling/lekkerbek. Whole-genome-sequencing (WGS)-gegevens lieten een aantal clusteringen van patiëntisolaten zien en ook waren een aantal patiëntisolaten geclusterd met voedselisolaten. De meeste clusters bestaan uit patiënten uit verschillende jaren bij wie (vrijwel) identieke stammen zijn aangetoond. Er lijkt dus sprake te zijn van stammen die vanuit persisterende bronnen levensmiddelen besmetten. WGS maakt deze nieuwe inzichten mogelijk en biedt ook nieuwe mogelijkheden om de ziektelast van listeriose verder te verminderen vanwege het grotere vermogen om verbanden te leggen tussen de levensmiddelen en patiënten.

Listeria monocytogenes is een bacterie die overal in het milieu voorkomt. De bacterie kan zelfs onder ongunstige omstandigheden zoals droogte en lage temperaturen, overleven en groeien. Infectie bij de mens gebeurt voornamelijk via voedsel dat besmet wordt vanuit de productieomgeving. Het aantal mensen dat listeriose oploopt is niet heel groot, maar de ziektelast is door de ernst van de ziekte hoog. (1, 2) In Nederland bestaat er sinds 2005 een laboratoriumsurveillance voor L. monocytogenes en een aangifteplicht sinds december 2008. Sinds 2017 wordt WGS toegepast als standaard typeringsmethode. Daarnaast worden door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) jaarlijks diverse risicovolle voedingsmiddelen op L. monocytogenes onderzocht. In deze rapportage presenteren we de gezamenlijke resultaten van 2018 en vergelijken die met elkaar en ten opzichte van voorgaande jaren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.