Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 563701
Title Klimaatuitdagingen voor Nederland : Wat kunnen we over landgebruik leren van het IPCC?
Author(s) Jongman, R.H.G.; Sluis, T. van der
Source Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2020)1. - ISSN 0169-6300 - p. 42 - 48.
Department(s) Biodiversity and Policy
Publication type Article in professional journal
Publication year 2020
About Het huidige landgebruik is ongekend grootschalig. Ongeveer driekwart van het wereldwijde ijsvrije landoppervlak staat onder invloed van menselijk gebruik, waarvan ongeveer 60-85% van de bossen en 70-90% van andere natuurlijke ecosystemen. Door dit landgebruik is de biodiversiteit afgenomen met 11-14%. Daarbij draagt het landgebruik ongeveer een kwart bij aan de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen door ontbossing, rijstbouw, veehouderij en gebruik van kunstmest. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het IPCC-rapport van oktober 2019. Wat betekent dit voor Nederland?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.