Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 564081
Title GO-FRESH: Valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening : Rendabel en duurzaam watergebruik in een zilte omgeving
Author(s) Veraart, J.A.; Oude Essink, G.; Pauw, P.; Baaren, E. van; Zuurbier, K.; Louw, P. de; MacAteer, E.; Schoot, M. van der; Groot, N.; Cappon, H.; Waterloo, M.; Hu-a-ng, K.; Groen, M.
Source Deltares - 187 p.
Department(s) Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2018
About In delen van de Zuidwestelijke Delta is aanvoer van extern zoet water niet mogelijk. Het systeem is zodoende kwetsbaar voor droge periodes, zoals de zomer van 2018. Sinds 2012 worden binnen het project GO-FRESH een drietal veldproeven uitgevoerd om de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw minder afhankelijk te laten zijn van (grillige) weersomstandigheden. In de rapportage van 2014 (Oude Essink et al., 2014) zijn voorlopige tussenresultaten gecommuniceerd; dit onderhavige rapport betreft de eindrapportage van GO-FRESH.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.