Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 565499
Title De hittebestendige stad : Een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte
Author(s) Kluck, Jeroen; Klok, Lisette; Solcerová, Anna; Kleerekoper, Laura; Wilschut, Liesbeth; Jacobs, Cor; Loeve, Ronald; Daniels, E.E.; Dankers, Rutger
Source Amsterdam : Hogeschool van Amsterdam - ISBN 9789492644800 - 128
Department(s) Climate Resilience
Publication type Research report
Publication year 2020
Keyword(s) openbare ruimte - klimaatadaptatie - warmte - zorg - groene infrastructuur - public space - climate adaptation - heat - care - green infrastructure
Abstract Het klimaat verandert. Het wordt natter en heter. Nederland moet zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Daarom staan de gemeenten voor de uitdaging om er vanaf 2020 voor te zorgen dat een (her)inrichting van een straat of wijk klimaatbestendig is. Voor wateroverlast en waterveiligheid weten we ongeveer hoe dat moet. Voor hitte is eigenlijk nog niet duidelijk wat er moet gebeuren. En dat is zorgelijk, want hitte kan grote problemen geven. Hitte kan leiden tot extra sterfte en zal het leven in de stad bovendien steeds vaker onaangenaam maken. Duidelijk is dat er aandacht nodig is op het sociale vlak (o.a. in de zorg), voor gebouwen (koele binnenruimtes) en voor de buitenruimte. Dit rapport richt zich op dat laatste: op het hittebestendig inrichten van de buitenruimte, omdat daar nog veel kennis ontbreekt.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.