Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 565941
Title Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120
Author(s) Rooij, L.L. de
Source Vakblad Groen 76 (2020)5. - ISSN 1660-3534 - p. 32 - 35.
Department(s) Regional Development and Spatial Use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2020
Abstract Ons land staat voor grote uitdagingen, zoals een aanzienlijke woningopgave, de energietransitie, behoud van biodiversiteit en een passend antwoord bieden aan klimaatverandering. Samen zullen deze uitdagingen bepalend zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en de keuzen die we daarin gezamenlijk en in samenhang maken. De publicatie van het toekomstperspectief “Een natuurlijkere toekomst voor Neder-land in 2120” en de vele reacties die daarop volgden, laten zien dat er behoefte is aan een vergezicht. Een vergezicht waarin veel van de uitdagingen samenkomen en op hun plek vallen. Een vergezicht dat kansen biedt: geen doembeeld, maar een groen beeld. Een vergezicht als uitnodiging.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.