Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 566935
Title Informatieblad 9: Vallen met feromoonstoffen als bestrijding
Author(s) Klein, Chris de; Asbreuk, Tim; Wolterink, Han; Hellingman, S.; Zeegers, T.; Jans, Henk; Deijk, Jurriën R. van; Spijker, J.H.; Rutgers, Michiel; Mink, Peter de; Kuppen, Henry; Sondeijker, J.; Biemans, Bart; Bullée, Martijn; Brunsveld, M.; Regelink, J.
Source Wageningen : Kenniscentrum Eikenprocessierups (Informatieblad beheersing eikenprocessierups 9) - 7 p.
Department(s) Vegetation, Forest and Landscape Ecology
Experimental Zoology
Publication type Brochure
Publication year 2020
Abstract De overlast van de eikenprocessierups (EPR) voor de gezondheid van mens en dier vraagt om aandacht en aanpakken. Op veel plekken gebeurt dat al. In de praktijk zijn verschillende middelen en maatregelen in zwang. Daarbij ontstaan vragen over de werkzaamheid, effectiviteit,(schadelijke) neveneffecten en gevaren van de verschillendeinstrumenten. De InformatiebladenBeheersing eikenprocessierups bevatten kernachtige informatie over gangbare, kansarme en kansrijke instrumenten om de overlast aan te pakken. Het Kennisplatform Processierups heeft de gepresenteerde informatie beoordeeld op relevantie en betrouwbaarheid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.