Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 60787
Title Huishoudwater : een nieuwe standaard?
Author(s) Burg, S. van der; Buuren, J.C.L. van; Vliet, B. van
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 32 (1999)19. - ISSN 0166-8439 - p. 17 - 20.
Department(s) Vakgroep Sociologie
Environmental Technology
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 1999
Keyword(s) water - kraanwater - watergebruik - hergebruik van water - watervoorziening - waterverdeling - kosten - kostenanalyse - kosten-batenanalyse - milieu - milieubeheer - milieubescherming - kwaliteit - natuurlijke hulpbronnen - watervoorraden - hulpbronnenbeheer - hulpbronnengebruik - gebruiksefficiëntie - watergebruiksrendement - schadepreventie - stedelijke gebieden - huisvesting - huishoudens - netwerken - woningbouw - waterzuivering - water - tap water - water use - water reuse - water supply - water distribution - costs - cost analysis - cost benefit analysis - environment - environmental management - environmental protection - quality - natural resources - water resources - resource management - resource utilization - use efficiency - water use efficiency - loss prevention - urban areas - housing - households - networks - house building - water treatment
Categories Water Supply
Abstract Een vergelijking van drie huishoudwatersystemen (hemelwater-, oppervlaktewater- en grijswatersysteem) met het gangbare enkel-net-systeem op de punten economische rendabiliteit, milieurendement en maatschappelijke effecten. Behalve in het oosten van het land, waar de noodzaak van grondwaterbesparing het grootst is, zullen omvangrijke huishoudwaterprojecten er waarschijnlijk niet komen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.