Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 66801
Title Communicatie en interactieve beleidsvorming
Author(s) Woerkum, C.M.J. van
Source Alphen aan den Rijn : Samsom - ISBN 9789014065526 - 138
Department(s) Communication Science
MGS
Publication type Scientific book (author)
Publication year 2000
Keyword(s) overheidsbeleid - besluitvorming - regering - bedrijfsvoering - overheid - overheidsorganisaties - politiek - participatie - nederland - verhoudingen tussen bevolking en staat - government policy - decision making - government - management - public authorities - government organizations - politics - participation - netherlands - relations between people and state
Categories Communication Studies (General)
Abstract Vaak gaat het zo: de overheid maakt volgens haar eigen inzicht en deskundigheid een plan en probeert daar via communicatie draagvlak voor te krijgen. In dit boek "Communicatie en interactieve beleidsvorming" legt Van Woerkom uit waarom een dergelijke werkwijze zelden effectief is. Het plan wordt niet geaccepteerd en in de relatie tusse overheid en burger komt (weer) een barst. Sooms laten burgers hun ongenoegen merken. Meestal reageren ze apatisch en onverschillig. Maar ook de overheid is lang niet altijd responsief, al zien we zelden nog een hooghartige reactie van de regent. Gelukkig is in de praktijk menigeen bezig om de relatie te verbeteren. Interactieve beleidsvorming wordt de norm.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.