Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 67014
Title Planten als indicatoren voor water
Author(s) Witte, J.P.M.; Runhaar, H.
Source Stromingen : vakblad voor hydrologen 6 (2000)14. - ISSN 1382-6069 - p. 5 - 21.
Department(s) Wageningen Environmental Research
WIMEK
Publication type Article in professional journal
Publication year 2000
Keyword(s) grondwaterspiegel - plantengemeenschappen - vegetatie - indicatorplanten - ecohydrologie - water table - plant communities - vegetation - indicator plants - ecohydrology
Categories Hydrology
Abstract In dit artikel wordt aan de hand van een voorbeeld inzicht gegeven in het soort problemen waar de ecoloog mee kampt: beschrijving van het onderzoek naar de indicatiewaarden van plantesoorten voor aan de waterhuishouding gerelateerde standplaatsfactoren, zoals de zuurgraad, de voedselrijkdom en de vochttoestand van de bodem. In het bijzonder wordt ingegaan op de standplaatsfactor 'vochttoestand', daarbij onderwijl aantonend dat de volgens deskundigenoordeel opgestelde indicatiewaarden zo gek nog niet zijn, mits rekening wordt gehouden met achterliggende oorzakelijke verbanden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.