Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 76645
Title Risico van fosfaatuitspoeling bij hoge mestdoseringen op pleistyocene zandgronden
Author(s) Riemsdijk, W.H. van; Lexmond, Th.M.; Haan, F.A.M. de
Source Bedrijfsontwikkeling 14 (1983). - ISSN 0303-4127 - p. 669 - 674.
Department(s) Sub-department of Soil Quality
Publication type Article in professional journal
Publication year 1983
Keyword(s) derivaten - stalmest - uitspoelen - fosfaten - fosforpentoxide - zandgronden - bodem - derivatives - farmyard manure - leaching - phosphates - phosphorus pentoxide - sandy soils - soil
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract Bespreking van de gegevens over fosfaatbelasting aan de hand van een vergelijking van produktie en afzetmogelijkheden. Daarnaast worden faktoren besproken die de vastlegging van fosfaat beinvloeden. Gekonkludeerd wordt dat bij de opstelling van normen voor het gebruik van dierlijke mest meer aandacht besteed moet worden aan fosfaat als beperkende faktor om grond- en bodemwater-verontreiniging te voorkomen
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.