Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 76672
Title Landbouwhogeschool onderzocht Porcomel
Author(s) Steen, H.A.M. van der; Hartog, L.A. den; Groot, P.N. de; Roo, K. de
Source Boerderij/Varkenshouderij 68 (1983). - ISSN 0169-0167 - p. 14 - 15.
Department(s) Animal Breeding and Genomics
Animal Husbandry
Publication type Article in professional journal
Publication year 1983
Keyword(s) diervoedering - imitatieroom - imitatiemelk - melkvervangers - biggen - jonge dieren - animal feeding - imitation cream - imitation milk - milk substitutes - piglets - young animals
Categories Dairy Science
Abstract Verslag van een proefonderzoek door de Landbouwhogeschool te Wageningen naar de invloeden van de kunstmelk Porcomel als bijvoedering aan biggen in het kraamhok. De resultaten zijn in tabellen weergegeven. De zeugen waarvan de tomen werden bijgevoerd met Porcomel verloren 3,8 kg minder gewicht tijdens de zoogperiode dan zeugen met tomen zonder Porcomel. De gewichtstoename van de biggen bedroeg 1,04 kg op een leeftijd van acht weken
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.